H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy .

Przez ponad wiek kształtowała się obecna forma spółki, niejednokrotnie wyznaczana przez wydarzenia zmieniające Poznań i cały kraj. H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych przez cały okres swojej działalności stanowiła i stanowi miejsce pracy dla wielu pokoleń Poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski.

Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem „Cegielskiego” wyprodukowane zostały w roku 1921. W 1926 r. rozpoczęto produkcję parowozów.

Od roku 1946 Fabryka Wagonów (w 1967 r. przemianowana na Fabrykę Lokomotyw i Wagonów) wyprodukowała łącznie około: 13 500 wagonów (osobowych 1 i 2 klasy, z miejscami do leżenia, sypialnych, restauracyjnych, bagażowych) i 800 lokomotyw (spalinowych liniowych i elektrycznych liniowych i manewrowych).

W wyniku prowadzonych przekształceń organizacyjnych w 1997 r. na bazie Fabryki Lokomotyw i Wagonów powstało przedsiębiorstwo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., które kontynuuje działalność produkcyjną i usługową w zakresie taboru szynowego.

Z dniem 26 marca 2010 r. 100 % udziałów w H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Certyfikaty: